Kategoriat
Vaikuttaminen

”Ongelmakeleihin on varauduttava…” Nostoja talvihoidon sopimuksista

Kuvissa Kuopion pyöräteiden olosuhteet tänään 24.2.2024.

Kuopion kaupunki on sopinut urakoitsijoiden kanssa mm seuraavaa:

📝 Urakoitsijan on oltava jatkuvasti tietoinen tien kelistä, arvioitava kelin muutokset säätietojen perusteella ja varmistettava ennakoiden, että tien liikennöitävyys säilyy.
📝 Ongelmakeleihin on varauduttava aurauksella ja erityisesti tasauksella niin, että tie säilyttää sään muuttuessa riittävän kauan ajo-ominaisuudet.
📝 Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisimman nopeasti kunnon alarajasta riippumatta.
📝 Välittömästi aurauksen jälkeen jalkakäytävän, portaiden ja kevyen liikenteen väylän tulee olla irtolumesta ja sohjosta puhdas.
📝 Kevyen liikenteen väylät pyritään auraamaan ennen vastaavan kunnossapitoluokan ajoratoja. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa.
📝 Väylien hoitotason on oltava sellainen, että kevyt liikenne ei siirry ajoradalle.
📝 Välittömästi tiehen rajautuvan kevyen liikenteen väylän polanne pidetään vaakatasossa, jotta pyöräilijä ei ajaudu varsinaiselle ajoradalle.
📝 Aurauksessa ja tasauksessa saa käyttää vain hammastettua terää. Kuitenkin sohjon poistossa voidaan käyttää tasa- tai kumiterää, kun sohjo irtoaa päällysteen pintaa myöten
📝 Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteelle häiriötön kulku ja varmistaa yllätyksettömät ja turvallisen liikenne- ja kulkuolosuhteet.

Noudattavatko urakoitsijat kaupungin kanssa tehtyjä sopimuksia? Valvooko kaupunki sopimusten noudattamista? Mitä sopimuksen rikkomisesta seuraa? Vääristääkö tällainen tilanne kilpailua? Käytetäänkö kaupungin yhteisiä rahoja oikein?

Kaupungin tavoitteena on nostaa pyöräliikenteen kulkutapaosuus 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Miten kehittää talvikunnossapidon kokonaisuutta niin, että yhä useampi kuopiolainen liikkuisi pyörällä ja jalan? Miten palvella loppukäyttäjää myös myös päivinä kuten tänään?