Vaikuttaminen

Pyöräily on kivaa, tuottavaa ja ilmaston puolella!

Pyöräilyn tulee olla aito vaihtoehto kaikille. Ihminen on mukavuudenhaluinen ja suurin osa ihmisistä valitsee arjessa itselleen helpoimman liikkumismuodon. Pyöräliikenteen olosuhteita tulee parantaa merkittävästi ja saada näin pyöräilyn osuutta liikenteessä kasvatettua.

Satsaukset pyöräilyyn hyödyttävät yhteiskuntaa. Pyöräilyllä on kaikista liikennemuodoista positiivisin vaikutus yhteiskuntatalouteen: 1 € pyöräilyyn tuottaa 7,8 € yhteiskunnalle (lähde).

Kuopion polkijat ry vaikuttaa vahvistamalla pyöräliikenteen ja arkipyöräilyn positiivista brändiä. Yhdistys nostaa pyöräilyä esille muiden muassa sosiaalisen median, valokuvien ja videoiden kautta.

Kuopion polkijat ry vaikuttaa tekemällä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhdistys osallistuu kaupungin työryhmiin ja verkoistoihin. Lisäksi yhdistys antaa lausuntoja ja kannanottoja pyöräliikenteeseen ja arkipyöräilyyn liittyen.


Kuopio mukana vaikuttavissa verkostoissa

Kuopion polkijat ry on Pyöräliiton jäsen. Pyöräliitto on pyöräliikenteen etujärjestö ja European Cyclists’ Federationin täysjäsen.

Kuopio on Pyöräilykuntien verkoston jäsen. Pyöräilykuntien verkosto ry on  kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. 


Kuopion alueen strategioita ja selvityksiä

Kuopion keskustan pyöräpysäköinnin kehittämissuunnitelma (2021)
Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma 2020-2030 (2020)
Kuopion ilmasto- ja resurssiviisausohjelmien seuranta (2021)
Kuopion pyöräilyn edistämisohjelma (2018)
Kuopion pyöräväylien verkostotarkastelu (2019)
Kuopion pyöräilyn edistämisen tiekartta – asukaskyselyn tulokset (2018)
Polkupyöräilijöiden yksittäistapaturmat – Kuopiossa, Mikkelissä ja Joensuussa tapahtuneet pyöräilytapaturmat (2019)
Kuopion resurssiviisausohjelma (2017)
Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma (2017)
Kuopion liikennevalojen yleissuunnitelma 2030 (2019)
Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset (2018)

Lisäksi

Pyöräliikenteen suunnittelu (Väyläviraston ohjeita 18/2020)
Pyöräliikenteen suunnitteluohje (Helsingin kaupunki, soveltuu muihin kaupunkeihin)