Vaikuttaminen

Pyöräily on kivaa, tuottavaa ja ilmaston puolella!

Pyöräilyn tulee olla aito vaihtoehto kaikille. Ihminen on mukavuudenhaluinen ja suurin osa ihmisistä valitsee arjessa itselleen helpoimman liikkumismuodon. Pyöräliikenteen olosuhteita tulee parantaa merkittävästi ja saada näin pyöräilyn osuutta liikenteessä kasvatettua.

Satsaukset pyöräilyyn hyödyttävät yhteiskuntaa. Pyöräilyllä on kaikista liikennemuodoista positiivisin vaikutus yhteiskuntatalouteen: 1 € pyöräilyyn tuottaa 7,8 € yhteiskunnalle (lähde).

Kuopion polkijat ry vaikuttaa vahvistamalla pyöräliikenteen ja arkipyöräilyn positiivista brändiä. Yhdistys nostaa pyöräilyä esille muiden muassa sosiaalisen median, valokuvien ja videoiden kautta.

Kuopion polkijat ry vaikuttaa tekemällä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhdistys osallistuu kaupungin työryhmiin ja verkoistoihin. Lisäksi yhdistys antaa lausuntoja ja kannanottoja pyöräliikenteeseen ja arkipyöräilyyn liittyen.


Kuopio mukana vaikuttavissa verkostoissa

Kuopion polkijat ry on Pyöräliiton jäsen. Pyöräliitto on pyöräliikenteen etujärjestö ja European Cyclists’ Federationin täysjäsen.

Kuopio on Pyöräilykuntien verkoston jäsen. Pyöräilykuntien verkosto ry on  kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. 


Kuopion alueen ohjelmia ja selvityksiä

Jalankulku ja pyöräily – Kuopion kaupunki

2023
Kuopion seudun kävelyn ja pyöräilun edistämisohjelma (2023)

2022
Itä-Suomen seudulliset liikkumistottumukset (2022)

2021
Kuopion ilmasto- ja resurssiviisausohjelmien seuranta (2021)
Kuopion keskustan pyöräpysäköinnin kehittämissuunnitelma (2021)

2020
Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma 2020-2030 (2020)

2019
Kuopion pyöräväylien verkostotarkastelu (2019)
Polkupyöräilijöiden yksittäistapaturmat – Kuopiossa, Mikkelissä ja Joensuussa tapahtuneet pyöräilytapaturmat (2019)
Kuopion liikennevalojen yleissuunnitelma 2030 (2019)

2018
Kuopion pyöräilyn edistämisohjelma (2018)
Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset (2018)
Kuopion pyöräilyn edistämisen tiekartta – asukaskyselyn tulokset (2018)linkki korjataan

2017
Kuopion resurssiviisausohjelma (2017)
Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma (2017)

Pyöräliikenteen suunnittelu
Pyöräliikenteen suunnittelu (Väyläviraston ohjeita 18/2020)
Pyöräliikenteen suunnitteluohje (Helsingin kaupunki, soveltuu muihin kaupunkeihin)

Opinnäytetöitä
Kaupunkien kestävät transitiot – Tapausesimerkkinä Kuopion kaupungin siirtymä kohti kestäviä liikkumismalleja ja -ratkaisuja (Roope Repo, pro gradu, Itä-Suomen yliopisto, 2022)

Suunnitelma Kuopion liikennetiedon keräämisestä, hyödyntämisestä ja julkaisemisesta (Paula Liukkonen, opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu, 2020)