Kategoriat
Ilmastonmuutos Vaikuttaminen

Viherpesua pyöräteillä

Olemme Kuopion polkijoissa seuranneet hämmentyneitä Rauhalahdentien saneeraussuunnitelman ilmastovaikutusten arvioinnin kirjaamista. Kaupunkirakennelautakunnalle toimitetun esityksen mukaan tämä 2,5 miljoonan euron hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen. Kaupunki perustelee ilmastopositiivisuutta jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantamisella.

Mielestämme suunnitelma on ilmastovaikutuksiltaan negatiivinen. Hanke sisältää heikennyksiä pyöräliikenteen ja jalankulun olosuhteisiin. Tätäkin enemmän hanke sujuvoittaa erityisesti moottoriajoneuvoliikennettä ja lisää yksityisautoilun houkuttelevuutta. Syntyy autoilun noidankehä.

Ilmastopositiivinen tai -neutraali hanke sisältää toimia, jotka ohjaavat kuntalaisia liikkumaan linja-autolla, pyörällä tai kävellen. Joukko- ja pyöräliikenteen parannukset tarkoittavat esimerkiksi pyöräbaanoja, eroteltuja pyöräteitä, joukkoliikennekaistoja, tiiviitä vuorovälejä, viisaan liikkumisen priorisointia liikennevaloissa, pyöräteiden ja bussipysäkkien parempaa talvihoitoa sekä kaiken kaikkiaan sujuvia yhteyksiä.

Suurin osa liikenteen päästöistä syntyy yksityisautoilusta. Kuopion resurssiviisausohjelman seurantaraportin mukaan liikenteen päästöt ovat kasvaneet Kuopiossa. Kuopiossa noin 45 % päivittäisistä matkoista istutaan henkilöauton kyydissä. Raportin mukaan jopa yli 60 % näistä matkoista on pituudeltaan alle 5 kilometriä.

Ilmastoviisas Kuopio -ohjelma kertoo, että Kuopiossa ei ole tähän mennessä arvioitu kaavoituksen ja maankäytön ilmastovaikutuksia.Haastamme kaupungin viranomaisia, esittelijöitä ja päättäjiä tarkkuuteen ilmastovaikutusten arvioinnissa. Tätäkin enemmän toivomme Kuopioon kunnianhimoisia ja aidosti ilmastopositiivisia hankkeita sekä lisää pyöräliikennettä.

Kuntavaaliehdokas, olethan allekirjoittanut Pyörävaalit-sivustolla Kuopion polkijoiden kuntavaaliteesit? Äänestäjä, muista tutustua ehdokkaasi näkemyksiin kaupunkiympäristön suunnittelusta.

Juha Hartikainen
Kuopion polkijat ry

Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 23.3.2021