Kategoriat
Vaikuttaminen

Väyläviraston Pyöräliikenteen suunnitteluohje tulee ottaa käyttöön Kuopiossa

Kuopion kaupunki ei noudata Väyläviraston Pyöräliikenteen suunnitteluohjetta (ohje 18/2020). Kuopion polkijat nostaa esille huolen siitä, että Kuopion kaupungilla on omia ohjeita pyöräliikenteen infraan. Asia on ajankohtainen esimerkiksi Savilahdessa.

Savilahden liikennejärjestelyt olivat vuosia sitten visioissa ja hahmotelmissa sujuvia ja miellyttäviä ensisijaisesti jalankululle ja pyöräliikenteelle. Kunnianhimo erinomaisille pyöräliikenteen olosuhteille oli valtakunnallisesti merkittävää. Kuopiossa oltiin ajasta edellä.

Savilahden työmaiden edetessä esille on noussut mm. seuraavaa:

Punainen asfaltti katkeaa. Pyöräliikenteen pääväylän punainen päällyste katkeaa Savilahdentien Canthian ja Snellmanian risteyksissä ajoradan kohdalla. Yliopistolle kääntyvän moottoriajoneuvoliikenteen ajorata on siis mustaa päällystettä. Tämän lisäksi punainen päällyste puuttuu, on kenties unohtunut, koko pätkältä Microteknian kohdalta.
Pyöräliikenteen suunnitteluohje: ”Huomioväriä käytetään yleensä pyörätien jatkeella, pyöräkaistalla tai pyöräilijän odotustilassa. Värillinen päällyste jatketaan risteyksen yli tehostamaan väistämissääntöjä.” ”Värillistä päällystettä voidaan käyttää koko väylän pituudelta esim. laatukäytävillä (baanoilla) viestittämään reitin laadukkuudesta ja jatkuvuudesta.”

Painonapit liikennevaloristeyksissä. Canthian pihan risteykseen Savilahdentielle – eli pyöräliikenteen pääväylälle – on asenteilla painonapit jalankulkijoille ja pyöräliikenteelle.
Pyöräliikenteen suunnitteluohje: ”Pyöräliikenteen pääverkolla ei yleensä käytetä painonappeja ilmaisemiseen, vaan pyöräilijän ilmaisutieto pyritään saamaan muilla tekniikoilla.”

Kanttikivet. Tietoteknian ja Prisman ympäristöissä on risteyksissä korkeita poikittaisia reunakiviä. Kuopion kaupunki on rakentanut viime vuosina pyöräteille sekä saneerattuihin että uusiin kohteisiin poikittaisen reunakiven. Poikittainen reunakivi on viisto, mutta pyöräliikenteen näkökulmasta hyppy on terävä.
Pyöräliikenteen suunnitteluohje: ”Pyörätien tai yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän yli ei rakenneta poikittaista luiskattua, viistettyä, viistoon asennettua tai korotettua tms. reunatukea.”

Väyläviraston Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen tulee toimia perustana pyöräliikenteen suunnittelulle myös Kuopiossa. Kaupungin omista käytänteistä tulee luopua ja viedä Pyöräliikenteen suunnitteluohje 18/2020 käytäntöön kaikilla tasoilla.