Toimintasuunnitelma 2021

Kuopion polkijat ry. on vuonna 2019 perustettu yhdistys.

Kuopion polkijoiden tavoitteena on parantaa pyöräliikenteen edellytyksiä ja näin nostaa pyöräilyn kulkutapaosuutta Kuopion seudulla. Yhdistys pyrkii myös luomaan ja vahvistamaan pyöräilyyn liittyviä positiivisia mielikuvia. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on olla mukana luomassa viihtyisää kaupunkikuvaa.

Yhdistyksen toiminnan keskiössä ovat tavalliset kuopiolaiset. Toiminta kohdistuu lasten ja perheiden arkipyöräilystä aina ikäihmisten riksapyörätoimintaan.  

Yhdistyksen toiminta perustuu pääosin vapaaehtoistyöhön ja rahoitus jäsenmaksutuloihin.

Viestintä ja tiedottaminen

Kuopion polkijat luo ja vahvistaa pyöräliikenteen ja arkipyöräilyn positiivista brändiä näkyvyyden, yhdistyksen nettisivujen, Facebookin, Instagramin ja Twitterin kautta. Yhdistys hyödyntää viestinnässä valokuvia, videoita, juttusarjoja (esimerkiksi Slämäri-haastattelut, Kehityskeskiviikko-videot) sekä valtakunnallisia kampanjoita (esimerkiksi Pyöräilyviikko toukokuussa ja Pyöräilytalvi marraskuussa).

Yhdistys selvittää mahdollisuuksia järjestää Kuopion polkijoiden jäsenten sekä viranomaisten ja suunnittelijoiden välisiä tapaamisia aiheena pyöräliikenteen ajankohtaiset asiat. 

Vaikuttamistyö

Kuopion polkijat tavoittelee yhteistyötä kaupungin ja muiden tahojen kanssa. Yhdistys verkostoituu eri tahojen ja verkostojen kanssa. Yhdistys antaa lausuntoja ja kannanottoja pyöräliikenteen edistämiseen ja infrastruktuuriin liittyen. Yhdistys kirjoittaa mielipidekirjoituksia ja blogikirjoituksia.

Kuopion polkijat seuraa aktiivisesti valtakunnallisen Pyöräliiton, Pyöräilykuntien verkoston, muiden pyöräliikenteen järjestöjen sekä muiden tahojen toimintaa, tiedottamista ja koulutuksia. 

Pyöräretket ja lähilenkit

Kuopion polkijat pyrkii lisäämään pyöräretkeilyä Kuopiossa.

Yhdistys järjestää matalan kynnyksen pyöräretkiä, esimerkkinä Torstain höntsäpyöräilyt.

Kuopion polkijat kartoittaa Kuopion kaupunkialueen pyöräretkireittejä ja dokumentoi niitä Kuopion polkijoiden nettisivuille. Lähilenkkien kohderyhmä on laaja ja suurin osa reiteistä on sellaisia, jotka sopivat myös lapsille ja perheille.

Pyörämatkailu

Kuopion polkijat pyrkii lisäämään pyörämatkailua Kuopion seudulla. Yhdistys tavoittelee yhteistyötä pyörämatkailun saralla toimivien tahojen kanssa. 

Kuopion polkijat kartoittaa Kuopion seudun pyörämatkailureittejä ja dokumentoi niitä Kuopion polkijoiden nettisivuille. 

Tapahtumat

Kuopion polkijat järjestää tapahtumia valtakunnallisella Pyöräilyviikolla toukokuussa ja Pyöräilytalvi-viikolla marraskuussa 2021. 

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin, jotka edistävät arkipyöräilyä ja viihtyisää kaupunkikuvaa.

Kuopion polkijat järjestää Fillarikatsastus-toimintaa erilaisten tapahtumien yhteydessä, esimerkiksi kouluilla.

Pyörällä kaiken ikää -riksatoiminta

Kuopion polkijat edistää Pyörällä kaiken ikää -riksatoimintaa yhteistyössä kaupungin ikäihmisten hoivapalveluiden kanssa. Yhdistys markkinoi toimintaa mahdollisille vapaaehtoisille ja yleisesti.

Yhdistys ylläpitää vapaaehtoisten pyöräluotsien / riksakuljettajien Facebook-ryhmää. Yhdistys tarjoutuu harjoittelemaan riksalla ajoa uusien vapaaehtoisten kanssa.

Yhdistys tekee yhteistyötä Kasvun ja vanhenemisen ry:n kanssa.