Kategoriat
Vaikuttaminen

Nopeusrajoitukset ja väistämisvelvollisuudet koskevat kaikkia

Nimimerkki ”Paljon kokenut” jakoi Lukijan Sanomissa (SS 21.9.) kokemuksensa vaaratilanteista Kauppakadun ja Kuninkaankadun risteyksessä ja kysyi, koskeeko keskustan 30 km/h nopeusrajoitus myös pyöräliikennettä.

Keskustan nopeusrajoitukset, 30 km/h sekä kävelykadun ja pihakadun 20 km/h, koskevat kaikkia. Liikenneturvallisuus ja tieliikennelain noudattaminen ovat kaikkien tielläliikkujien yhteisiä vastuita, olivatpa he autoilijoita, pyöräilijöitä tai jalankulkijoita.

Nimimerkin kuvailemassa tilanteessa väistämisvelvollisuus on selvä: tultaessa kävely- tai pihakadulle ajoneuvon kuljettajan on väistettävä katua käyttäviä, mitä on kyseisessä risteyksessä vielä erikseen korostettu kolmiomerkillä.

Näin pyöräilijänä Kauppakadun ja Kuninkaankadun sekä Vuorikadun risteykset ovat hyvinkin tuttuja. On hyvin tavallista, että väistämisvelvollinen autoilija ei väistä näissä muuta liikennettä – ja tämä riippumatta pyöräilijän nopeudesta.

Keskustan liikenteen sujuvuus ja turvallisuus hyödyttävät meitä kaikkia. Pyöräilyn suosion kasvu on myös yhteiskunnan ja ympäristön etu. Meidän on yhdessä rakennettava turvallista liikenneympäristöä ja asenneilmapiiriä, jotta kaikki pääsevät sujuvasti ja ehjänä perille.

Antti Lipponen
Kuopion polkijat ry

Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 24.9.2023

”Näin pyöräilijänä Kauppakadun ja Kuninkaankadun sekä Vuorikadun risteykset ovat hyvinkin tuttuja. On hyvin tavallista, että väistämisvelvollinen autoilija ei väistä näissä muuta liikennettä – ja tämä riippumatta pyöräilijän nopeudesta.”
Kategoriat
Lasten ja perheiden pyöräily

Turvallisia koulumatkoja

Koulujen alku siintää jo nurkan takana. Tässä(kin) vaiheessa vuotta aikuista on hyvä muistuttaa siitä, että hän on esimerkki kaikenikäisille lapsille ja koululaisille. Pyöräilevä tai kävelevä vanhempi on malli lapselle. Kehota siis aikuista kävelemään, pyöräilemään tai vaikka skuuttailemaan arkimatkat. Parasta liikennekasvatusta on arkimatkojen taittaminen yhdessä.

Jos aikuinen kuitenkin autoilee…

…tulee hänen osata liikennesäännöt, noudattaa niitä ja miettiä vastuunsa viimeistään nyt!

”Aikuista on hyvä muistuttaa siitä, että liikenteessä on aina toimittava harkiten, vaikka muut toimisivat toisin. Aamuruuhkassakin on noudatettava liikennesääntöjä. Esimerkiksi suojatiellä tulee antaa tietä jalankulkijoille, vaikka olisikin itse myöhässä palaverista,” teroittaa Kuopion polkijoiden viestintävastaava Maija Hartikainen.

Suojatietärppi tieliikennelaista:

Ajoneuvolla suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.
Jos näkyvyys suojatielle on rajoittunut, ajoneuvolla on hidastettava ja tarvittaessa pysäytettävä ennen suojatietä.


Merkillä osoitetaan paikka, jossa on noudatettava suojatietä koskevia liikennesääntöjä.

Liikennesäännöt

Joskus tuttu tieto tuppaa unohtumaan. Aikuista on hyvä muistutella liikennesäännöistä ja uuteen tieliikennelakiin perehtymisestä. Aikuiselta on myös tärkeää kysyä liikenteessä liikkumisesta pitkin lasten kouluvuotta, myös jo kokeneemmalta kuljettajalta.

Ajaminen risteyksessä -tärppi tieliikennelaista:

Ajoneuvolla risteystä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Joka kelillä

Aikuiselle on hyvä kertoa, että autoilijan tulee toimia liikenteessä huolellisesti koulujen alkaessa ja läpi kouluvuoden. Siis aina, ei vain elokuussa. Koululaisten käyttämät heijastimet, valot, kypärät, katuvalaistus tai muut vastaavat tekijät eivät muuta tätä vastuuta.

Syksyn edetessä aamut hämärtyvät ja talven tullen on liukasta. Aikuisen kanssa on hyvä keskustella siitä, miten tämä vaikuttaa autoiluun. Tilannenopeus tulee valita tilanteen ja olosuhteiden mukaan. Aikuisen tulee toimia vastuullisesti joka kelillä.

Turvallisen tilan antaminen ja varovaisuusvelvollisuus -tärppi 1 tieliikennelaista:

Ajoneuvolla ajettaessa on annettava jalankulkijalle, pyöräilijälle ja tienkäyttäjän kuljettamalle eläimelle turvallinen tila tiellä.

Kännykkäsäännöt

Aikuisen on hyvä sopia itsensä kanssa kännykän käytölle selkeät säännöt. Punaisissa liikennevaloissa istuessa tekisi mieli vilkaista ilmoitukset ja Facebookin feedi. Aikuisen tulee kuitenkin pitää pää kylmänä ja muistaa, että kännykkään ei vastailla liikenteessä. Pikkuhiljaa sietokyky nousee ja liikennesäännöt palautuvat mieleen.

Tekninen laite ajon aikana -tärppi tieliikennelaista:

Ajoneuvossa ei saa ajon aikana käyttää teknistä laitetta tai järjestelmää siten, että sen käyttäminen haittaa tai vaarantaa ajoneuvolla ajamista. Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää viestintävälinettä siten, että pitää sitä kädessään.

Asennevammoja

Kun työpaikan ruokalassa työkaveri valittaa liian hitaasti ajaneista autoilijoista, kun opiskelijamenoissa kaveri naureskelee kiihdyttämisestä ”vanhoilla vihreillä”, kun kaveri kertoo välttäneensä täpärästi pysäköintisakot, muista, että meillä aikuisilla on asennevammoja. Saat rohkeuspastillin, kun uskallat puuttua näihin vammoihin ja keskusteluihin!

Pysäyttämis- ja pysähtymistärppi 1 tieliikennelaista:

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä.

Oman reitin suunnittelua

Rohkaise aikuista käymään arkimatka läpi alueella liikkuvan koululaisen silmin. Miettikää, mikä on paras työmatkareitti aikuiselle. Paras reitti ei välttämättä ole lyhin. Joskus on hyvä kiertää eikä kurvailla asuinalueen läpi. Lasten koulumatkareittejä ja koulujen ympäristöä ei tule ruuhkauttaa autoilulla.

On karhunpalvelus kuljettaa lapsi kouluun auton kyydissä. Joskus lapsi tulee kuitenkin syystä tai toisesta kuljettaa kouluun. Rohkaise aikuista jättämään lapsi sopivan matkan päähän koulusta. Koulun lähiympäristöä ei kannata kuormittaa saattoliikenteellä.  

Turvallisen tilan antaminen ja varovaisuusvelvollisuus -tärppi 2 tieliikennelaista:

Lähestyttäessä ajoneuvolla pysäytettyä koulukuljetus- tai päivähoitokuljetusautoa, linja-autoa taikka lasta, vanhusta, eri tavoin vammaista ihmistä tai muuta henkilöä, jolla on ilmeisiä vaikeuksia selviytyä turvallisesti liikenteessä, on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Ei pyöräilylupia

Autoiluun tarvitaan ajokorttia. Useissa kouluissa on aiemmin ollut käytössä ns. pyöräilylupa. Joissakin kouluissa on edelleen käytössä erilaisia sääntöjä ja suosituksia siihen, missä vaiheessa koululainen saa ryhtyä pyöräilemään koulumatkojaan. Koulujen ja kotien aikuisille on syytä kertoa, ettei koulu voi asettaa pyöräilylupia. Koulu ei lain mukaan saa kieltää oppilaiden koulumatkapyöräilyä. Myöskään koulujen kevyempiä ns. suosituksia ei tarvitse noudattaa.

Koululaisen huoltajat päättävät siitä, milloin lapsi on valmis vaikkapa kävelemään tai pyöräilemään kouluun itsenäisesti.

Pysäyttämis- ja pysähtymistärppi 2 tieliikennelaista:

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä jalkakäytävällä, suojatiellä, pyörätiellä, pyörätien jatkeella eikä viiden metrin matkalla ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai risteävää pyörätien jatketta.

Lopuksi

”Aikuisen liikennekäyttäytymiseen voi vaikuttaa jo edellisenä iltana. Jos tietää lähtevänsä viime tipassa, kannattaa herätyskello laittaa soimaan vaikka varttia aiemmin. Laukun voi pakata valmiiksi jo illalla. Rutiinit ja kahvi auttavat. Sitten vaan hyvällä mielellä ja rauhallisesti matkaan”, tsemppaa Kuopion polkijoiden viestintävastaava Maija Hartikainen. ”Upeinta olisi, jos me aikuisetkin liikkuisimme pyörällä, jalan ja bussilla.”